CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES
Mã số thuế: 0317913834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/7/2023
Trụ sở: 340-340A Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh.
Tổng đài: 0903793030
Email: [email protected]
Người chịu trách nhiệm quản lý website: Trần Thị Hồng Hạnh – Tổng giám đốc

GREENLYNK AUTOMOTIVES JOINT STOCK COMPANY
Business registration number: 0317913834 issued by Department of Planning and
Investment of Ho Chi Minh City on 03/07/2023.
Address: 340-340A Nguyen Van Linh, Binh Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh
City, Vietnam.
Legal representative: Tran Thi Hong Hanh – General Director
Mobile: 0903793030
Email: [email protected]