about

Xin chào!
Chúng tôi là
Lynk & Co

Cởi mở và kết nối từ toàn cầu

Không chỉ sản xuất những chiếc ô tô nổi bật và khác biệt, chúng tôi còn mang đến một hành trình riêng cho những người đam mê dịch chuyển và phong cách sống chuẩn đô thị.

Giá trị chúng tôi mang lại

ĐỘC BẢN

ĐỘC BẢN

Khác biệt và làm nên điều phi thường
CỞI MỞ

CỞI MỞ

Luôn cởi mở và hòa nhập
KẾT NỐI

KẾT NỐI

Liên kết mạnh mẽ. Xây dựng cộng đồng